Kim jesteśmy

REMEDY, Research Ethics in Medicine Study Group to zespół badaczy zajmujących się etycznymi aspektami prowadzenia
badań z udziałem ludzi. W naszym zespole pracują eksperci i ekspertki w zakresie filozofii, biologii, inżynierii
biomedycznej, biostatystyki, matematyki i zdrowia publicznego.

Co robimy

1. Bezpieczne leki i procedury medyczne zwiększają jakość i długość życia każdego z nas. By mogły powstać, na pewnym
etapie niezbędne jest prowadzenie badań z udziałem ludzi. Jak chronić uczestników badań, nie hamując rozwoju
medycyny? Jak efektywnie dostarczać bezpiecznych leków, nie narażając osób testujących ich skuteczność? Celem
działalności REMEDY jest praca nad propozycjami regulacji, standardów i rozwiązań metodologicznych.2. Głównym obszarem naszych zainteresowań są badania z udziałem grup szczególnie narażonych na wykorzystanie w
badaniach klinicznych (vulnerable populations), w tym badania pediatryczne. Specjalną uwagę poświęcamy także
analizie czynników wpływających na prowadzenie badań biomedycznych w regionie Europy Środkowej i Wschodniej.

3. Nasza praca polega m.in. na adaptacji istniejących zasad etycznych do nowych obszarów biomedycyny. Analizujemy
standardy międzynarodowe i krajowe oraz dane dotyczące korzyści i ryzyka udziału w badaniach biomedycznych. W
oparciu o te analizy proponujemy narzędzia regulacyjne.

Zespół