Badania w pediatrii

Waligora M, Strzebonska K, Wasylewski MT, Neither the Harm Principle nor the Best Interest Standard Should Be Applied to Pediatric Research, American Journal of Bioethics, 2018 Aug;18(8):72-74. doi: 10.1080/15265161.2018.1485762.
More information

Waligora M, Bala MM, Koperny M, Wasylewski MT, Strzebonska K, Jaeschke RR, Wozniak A, Piasecki J, Sliwka A, Mitus JW, Polak M, Nowis D, Fergusson D, Kimmelman J, Risk and surrogate benefit for pediatric Phase I trials in oncology: A systematic review with meta-analysis, PLOS Med. 2018 Feb 20;15(2):e1002505. doi: 10.1371/journal.pmed.1002505. 2018.
More information

Piasecki J, Waligora M, Dranseika V, Assent in Paediatric Research and Its Consequences, Strech D & Mertz M (eds) Ethics and Governance of Biomedical Research, Springer International Publ 2016, 87-95. doi: 10.1007/978-3-319-28731-7_7.
Więcej infomacji

Waligora M, Bala M, Koperny M, Jaeschke RR, Kargul A, Piasecki J, Nowis D, Kimmelman J, Protocol: Risk and benefits of pediatric phase I trials in oncology, 2004 through 2014: a systematic review. PROSPERO 2015: CRD42015015961.

Waligora M, Rozynska J, Piasecki J, Child’s objection to non-beneficial research: capacity and distress based models, Medicine, Health Care and Philosophy 2016 Mar; 19(1):65-70. doi: 10.1007/s11019-015-9643-8 (Open Access).

Piasecki J, Waligora M, Dranseika V, Non-beneficial pediatric research: individual and social interests, Medicine, Health Care and Philosophy 2015, 18(1):103-12. doi: 10.1007/s11019-014-9586-5 (Open Access).

Waligora M, Dranseika V, Piasecki J, Child’s assent in research: Age threshold or personalisation?, BMC Medical Ethics 2014, 15:44. doi: 10.1186/1472-6939-15-44 (Open Access).

Waligora M, Is a requirement of personalised assent realistic? A case from the GABRIEL project, European Journal of Human Genetics (2014) 22, 855. doi: 10.1038/ejhg.2013.259. Letter to the editor. [Giesbertz NA, Bredenoord AL, van Delden JJ, Reply to Waligora M, European Journal of Human Genetics, 2013 Nov 6. doi: 10.1038/ejhg.2013.260].

Waligóra M, Prawo dziecka do odmowy udziału w eksperymencie medycznym, w: Hartman J, Waligóra M (red.), Etyczne aspekty decyzji medycznych, Warszawa: Wolters Kluwer 2011.

 

Kliniczne punkty końcowe

8 / Zhang Y, Morgan RL, Alonso-Coello P, Wiercioch W, Bała MM, Jaeschke RR, Styczeń K, Pardo-Hernandez H, Selva A, Begum HA, Morgano GP, Waligora M, Agarwal A, Ventresca M, Strzebonska K, Wasylewski MT, Blanco-Silvente L, Kerth JL, Wang M, Zhang Y, Narsingam S, Fei Y, Guyatt G, Schünemann HJ,
A systematic review on how patients value chronic obstructive pulmonary disease outcomes, European Respiratory Journal, 2018, 52: 1800222; doi: 10.1183/13993003.00222-2018
Więcej informacji

Badania w Europie Środkowej i Wschodniej

Dranseika V, Gefenas E, Waligora M, Broadening the „Infrastructure Effect”: Lessons from the Early Development of Research Ethics in Eastern Europe, The American Journal of Bioethics, 2016 Jun;16(6):26-8. doi: 10.1080/15265161.2016.1170243.

Broga M, Mijaljica G, Waligora M, Keis A, Marusic A, Publication Ethics in Biomedical Journals from Countries in Central and Eastern Europe, Science and Engineering Ethics 2014; 20: 99–109. doi: 10.1007/s11948-013-9431-x (Open Access).

Waligora M, A European consistency for functioning of RECs? We just lost our chance, Journal of Medical Ethics 2013 Jun; 39(6):408-9. doi: 10.1136/medethics-2012-101228.

Waligora M, Failures in Clinical Trials in the European Union: Lessons from the Polish Experience, Science and Engineering Ethics 2013 Sep; 19(3):1087-98. doi: 10.1007/s11948-012-9400-9 (Open Access).

Różyńska J, Waligóra M (eds.), Badania z udziałem ludzi w biomedycynie. Standardy międzynarodowe, Warszawa: Wolters Kluwer Polska 2012.
More information

Świadoma zgoda

Dranseika V, Piasecki J, Waligora M, Relevant Information and Informed Consent in Research: In Defense of the Subjective Standard of Disclosure, Science and Engineering Ethics, 2017, 23:215, doi: 10.1007/s11948-016-9755-4 (Open Access)

Dranseika V, Piasecki J, Waligora M, Forensic uses of research biobanks: should donors be informed?, Medicine, Health Care and Philosophy, 2016 Mar;19(1):141-146. doi: 10.1007/s11019-015-9667-0 (Open Access)

Zdrowie Publiczne

Piasecki J, Dranseika V, Waligora M, Should Epidemiological Studies Be Subject to Ethics Review?, Public Health Ethics, phx016,
Więcej informacji

Piasecki J, Waligora M, Dranseika V, What Do Ethical Guidelines for Epidemiology Say About an Ethics Review? A Qualitative Systematic Review, Science and Engineering Ethics, 2017, 23:743 doi 10.1007/s11948-016-9829-3 (Open Access).
Więcej infomacji

Mezinska S, Kakuk P, Mijaljica G, Waligóra M, O’Mathúna DP, Research in disaster settings: a systematic qualitative review of ethical guidelines, BMC Medical Ethics,2016, 17:62, doi 10.1186/s12910-016-0148-7 (Open Access).
Więcej infomacji

Ryzyko w badaniach biomedycznych

Rozynska J, On the Alleged Right to Participate in High-Risk Research, Bioethics. 2015 Sep; 29(7):451-61. doi: 10.1111/bioe.12146.

Etyka a metodologia badań

Piasecki J, Waligora M, Dranseika V, Google Search as an Additional Source in Systematic
Reviews, Science and Engineering Ethics, 2018 Apr;24(2):809-810. doi: 10.1007/s11948-017-0010-4,
More information

Różyńska J, Spór o fundamenty etyki randomizowanych badan klinicznych, w: Basińska K, Halasz J (red.), Etyka w medycynie wczoraj i dziś. Wybrane zagadnienia, Kraków: Impuls 2013.

Różyńska J, Waligóra M, Kilka słów o zasadzie równowagi klinicznej, komentarz do Miller FG, Joffe S, Zasada równowagi klinicznej i dylematy etyczne dotyczące badań z randomizacją, Medycyna po Dyplomie, vol20/no8/2011.